8

  Bli intervjuad

  Om du är aktiv i påverkansarbetet kan det hända att du blir intervjuad i media.

  Tips till dig som ska bli intervjuad

  • Förbered dig. Fråga journalisten om vad intervjun ska handla om. Annars kan du fundera på svaren på frågor som du tror journalisten kommer ställa.
  • Tänk på vilket budskap du vill få fram. Journalister gillar citat som de lätt kan använda. Se därför till att ha några korta meningar som du vill få fram.
  • Öva innan så du känner dig mer bekväm och trygg vid intervjun.
  • Ta med dig material till den som intervjuar dig, då är chansen större att du får fram ditt budskap. Material från STIL kan du beställa här (Länk)
  • Använd dig av dina citat och återupprepa det du tycker är viktigt att få sagt under intervjun.
  •  Be journalisten att få läsa texten innan den publiceras. Då kan du rätta till citat och är förberedd på texten som kommer att publiceras. Du kan bara be att få ändra i dina citat, inget annat. Det kan ibland vara ont om tid så var beredd på att du kanske inte får läsa texten även om du vill.
  • Ett bra sätt att känna sig mer bekväm att bli intervjuad i tv är att provfilma sig själv. Det kan du göra genom att be någon du känner intervjua dig. Ni filmar intervjun med exempelvis en mobiltelefon. Tillsammans tittar ni på och pratar om vad som var bra och vad som kan bli bättre.