Emilia berättar om att vara medlem i STIL. Filmen syntolkas av Emilia själv.