Bli stödmedlem

Som stödmedlem i STIL är du med och stödjer den förening som var drivande bakom lagstiftningen som ger rätt till personlig assistans, LSS. Vår ideologi Independent Living bygger på principen om:

  • att alla har rätt att bestämma i sina egna liv
  • att vi som utsätts för ett samhälle som diskriminerar är experter på våra egna behov, och
  • att vi ska representera oss själva.

Som stödmedlem får du ett välkomspaket med information om STIL. Två gånger om året får du vårt nyhetsbrev där vi berättar om vårt politiska arbete. Som stödmedlem kan du också bli en del av STILs aktivistnätverk.

Vem kan bli stödmedlem?

Alla som står bakom STILs ideologi och principer om allas lika värde och rätt att bestämma i sitt liv. Du behöver inte ha personlig assistans för att bli stödmedlem.

Hur blir jag stödmedlem?

Du blir stödmedlem genom att betala in medlemsavgiften till vårt bankgiro. Skriv ”stödmedlemskap” på inbetalningen. Skriv också ditt namn och din adress så att du får våra utskick.

Bankgironummer: 138-6192

Medlemsavgift: 100 kronor per år

Läs mer om hur STIL hanterar personuppgifter
 

Artikel uppdaterad:
2018.12.05