Information om coronaviruset

Här samlar STIL information och tips till dig som är arbetsledare och assistent hos oss. Klicka dig fram i undermenyn.

STIL uppdaterar dessa sidor löpande. Läs därför texten regelbundet, vi lägger till och ändrar information när det behövs. Vi har sammanfattat det viktigaste nedan. 

Sammanfattning

Den nuvarande situationen med coronaviruset är mycket allvarlig. Alla måste göra vad de kan för att minska smittspridningen.

STIL följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

För att hitta mer information om coronaviruset gå till Krisinformation.se. De samlar all information från myndigheterna som arbetar med att hindra smittspridningen.

Myndigheten för delaktighets samling av tillgänglighetsanpassad information. 

Skydda dig själv och andra

  • Vissa personer kommer att bli mycket sjuka om de blir smittade. Många av STILs arbetsledare och en del anställda tillhör riskgruppen. Därför måste du göra följande för att minska risken för smittspridning:
  • Tvätta händerna! Att tvätta händerna med tvål och vatten är bästa sättet att döda viruset. Tvätta dem minst 20 sekunder. Om du inte har tillgång till tvål och vatten kan du använda handsprit.
  • Rör inte ditt ansikte. Infektionen sprids via ögon, näsa och mun. 

Till arbetsledare i STIL

Många av dina personliga assistenter kommer kanske bli sjuka eller inte kunna arbeta på grund av andra orsaker. Du måste därför se till att du har tillräcklig bemanning innan det händer. Många är arbetslösa just nu, så du har goda chanser att hitta folk. Du bör också informera dina assistenter om att de kanske behöva jobba mer än normalt en tid framöver. 

Om du blir sjuk ska du ringa 1177 och fråga vad du ska göra. Berätta att du har assistenter och om du tillhör en riskgrupp. Om de misstänker att det kan vara covid-19 måste du kontakta STILs kontor på 08-506 221 50.

Till personliga assistenter i STIL

  • Tvätta dina händer med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Följ myndigheternas råd på Krisinformation.se
  • Jobba inte om är sjuk, även om symtomen är milda.
  • Ring 1177 om du är väldigt sjuk.
  • Kontakta STIL om du har fler frågor på 08-506 221 50. 

Övrig information

Vi ställer in alla planerade aktiviteter och evenemang i STIL. Bland annat är medlemsdagarna under våren och STIL-dagarna i maj inställda. Istället för STIL-dagarna genomför vi årsmötet via digitalt lördagen den 16 maj. Mer information om det kommer.

Många på STILs kontor i Stockholm arbetar hemifrån nu. Vi skannar in posten som kommer så att brev som du skickar kommer fram till den du skickat till. Om du ska besöka STIL så ring den du ska träffa så kan ni bestämma hur ni bäst gör. Telefonnummer till STILs växel är 08-506 221 50.

Artikel uppdaterad:
2020.05.27

Länkar