Vad får jag bestämma i ekonomin kring min personliga assistans?

Alla arbetsledare har ett eget konto i STIL. Vi kallar det för ditt projekt. Där redovisar STIL din assistansekonomi med intäkter, utgifter och resultat. Du får en redovisning av ekonomin i ditt projekt var tredje månad. Du kan själv ha koll på ekonomin och vad du använder pengarna till.

Du bestämmer hur du ska använda pengarna på ditt projekt. Du får hjälp av kontoret med att göra en budget om du vill.

  • Du bestämmer vilka utbildningar som du eller dina assistenter behöver gå.
  • Du bestämmer hur stora assistansomkostnader du behöver.
  • Du bestämmer ingångslöner för dina assistenter utifrån STILs löneklasstabell och vad ditt projekt har utrymme för.

Det finns några saker du inte kan bestämma om i din assistansekonomi. De är:

  • STILs administrativa avgift, som är 8% av assistansersättningen.
  • Vilka kostnader som är godkända för assistans. Det bestämmer Skatteverket.
  • STILs buffert.

Vanliga frågor om ekonomin i STIL

Hur stor administrativ avgift har STIL?

Den är 8 procent av den statliga assistansersättningen. I avgiften ingår stöd från kontoret, STILs grundutbildningar och medlemsdagar.

Hur håller jag koll på ekonomin kring min personliga assistans?

Du får en redovisning av ekonomin i ditt projekt efter varje årsskifte. Då får du också information om din buffert. Om du vill kunna se hur ekonomin ser ut när som helst kan du få en inloggning till vårt ekonomisystem. Du kan också kontakta ekonomiavdelningen få en redovisning av hur ekonomin ser ut. De hjälper dig också om det är något du inte förstår i redovisningen.

Hur mycket kan jag bestämma över mina assistenters löner?

Du sätter ingångslön utifrån STILs löneklasstabell och vad du har råd med i ditt projekt. Varje år gör STILs kontor en "automatisk" lönerevision där lönerna justeras enligt kollektivavtalet.

Vad är STILs ”buffert”?

Alla projekt i STIL måste ha sparade pengar i en buffert. Bufferten ska täcka en månadslön för assistenterna. Bufferten används vid oväntade händelser, till exempel om du behöver ligga på sjukhus och Försäkringskassan inte godkänner att du tar med dig dina assistenter. De flesta nya arbetsledare i STIL sparar ihop en buffert under sina två första år i STIL.

Vad är STILs Assistansgaranti?

STILs Assistansgaranti täcker dina kostnader i upp till tre månader om något oväntat händer. Det kan vara att du ligger på sjukhus och inte får assistansersättning eller får ett ändrat beslut kring din personliga assistans.

Vad händer om mina pengar inte räcker?

STIL kan hjälpa dig att söka förhöjd assistansersättning. Det gäller om du har stora kostnader i din assistans, till exempel om dina assistenter behöver mycket utbildning, eller att du har höga kostnader för obekväm arbetstid.

Artikel uppdaterad:
2019.06.19