Historia

STIL är en del av den internationella Independent Living-rörelsen. Rörelsen utvecklades i USA på 1960-talet samtidigt med andra rörelser som kämpade mot diskriminering. År 1972 bildades ett center för Independent Living i Berkeley. Detta center blev en förebild för resten av Independent Living-organisationerna i världen.

STIL bildades 1984 som Sveriges första Independent Living-organisation. Bokstäverna stod från början för Stockholmskooperativet för Independent Living, men har ändrats till Stiftarna av Independent Living i Sverige. Flera personer var med och bildade organisationen, men det var Adolf Ratzka som tog idéerna om Independent Living till Sverige. Adolf Ratzka hade studerat i Berkeley och fått möjlighet till makt över sitt eget liv och den service som behövs. I Sverige fanns det inga bra serviceformer på den tiden.

STIL startade ett pilotprojekt för att visa att personlig assistans både gav bättre kvalitet och mindre kostnader än andra serviceformer. Folkpartisten Bengt Westerberg blev intresserad av Independent Living-rörelsen. Han gillade tankesättet att personer med nombrytande funktionalitet ska ha samma rätt som andra medborgare till delaktighet i samhället. När Bengt Westerberg blev socialminister i början av nittiotalet lyckades han driva igenom den lag som ger oss rätt till personlig assistans. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS) röstades igenom av riksdagen den 5 maj 1993 och började gälla den 1 januari 1994.

STIL blev mindre aktiv på den politiska arenan i och med denna seger. Våra medlemmar fokuserade på att leva sina liv i frihet, flytta dit de ville, utbilda sig, skaffa familjer och jobb. Antalet medlemmar växte och är idag närmare 200. STILs sätt att anordna personlig assistans har varit densamma sedan starten.

Det tog inte många år innan LSS började ifrågasättas. I den offentliga debatten lyftes den personliga assistansen som dyr. Under 2010-talet återvände STIL tydligt tillbaka till sina rötter – att kämpa för allas rätt att leva i frihet. Vi ser bredare på detta än enbart rätten till personlig assistans, funktionsnedsättning eller specifika diagnoser. Läs mer om vårt politiska arbete under rubriken STIL tycker.

Om du vill veta mer om Independent Living och STILs historia kan du läsa boken ” Independent Living 25 år i Sverige.” Den går att beställa från Sabina Soldati eller att hämta på STILs kontor.

Artikel uppdaterad:
2018.10.30