Informera dina assistenter

Information är viktig vid en krissituation. Se därför till att hålla dina assistenter informerade om hur du vill att de agerar. Du kan exempelvis:

  • Förklara att det är en mycket allvarlig situation vi har i samhället idag och att alla måste hjälpa till. De kan till exempel behöva arbeta mer än normalt.
  • Påminna dem om hygienrutiner. Kanske bör du se över och uppdatera dem, eller skriva ner dem om du inte redan gjort det. Region Stockholm har just nu gratis webbutbildning om Basala hygienrutiner.
  • Om du vill, ge dem rätt att bryta tystnadsplikten gentemot sjukvården. Skriv ner vad de får säga.
  • Om du tillhör en riskgrupp, förklara vad det innebär och vilka konsekvenser det kan få om du blir smittad.
  • Ta reda på om någon av dina assistenter tillhör riskgruppen.
  • Känner du dig orolig, berätta det för dem. 

Frida Ingham, styrelseledamot i STIL, har lagt ut den information hon gett till sina assistenter på sin blogg Ett gott liv. Läs gärna hennes text om du behöver inspiration.

Artikel uppdaterad:
2020.03.20

Länkar