Kontorspersonal

Katarina Bergwall

Verksamhetsledare

08-506 221 64

Sofi Starud

Verksamhetsutvecklare

08-506 221 86

Resursavdelningen

Rådgivare till arbetsledare, medarbetsledare och assistenter, ansvariga för kvaliteten i den personliga assistansen, ansvariga för assistenternas arbetsmiljö.

Patrik Forslin

Chef - Resursavdelningen

08-506 221 87

Suzan Aamer

Arbetsledarpartner

08-506 221 72

Mats Axedal

Arbetsledarpartner

08-506 221 53

Johan Bredberg

Arbetsledarpartner

036-292 92 00

Arbetar på kontoret i Jönköping

Tobias Holmberg

Arbetsledarpartner

08-506 221 69

Jorun Bengtsdotter

Arbetsledarpartner

08-506 221 99

Jonna Jensen

Arbetsledarpartner

073-401 33 49

Arbetar på kontoret i Sundsvall

Ulrika Jönsson

Arbetsledarpartner

08-506 221 76

Helena Palacios Teillier

Arbetsledarpartner

08-506 221 97

Susanne Stevlin

Arbetsledarpartner

08-506 221 89

Malin Waldemarsson

Arbetsledarpartner

036-292 92 00

Arbetar på kontoret i Jönköping.

Gabriel Boulos

Jurist

08-506 221 73

Tove Kopperdal

Jurist

08-506 221 67

Mix Selder

Rådgivare personalfrågor

08-506 221 54

Anna Högberg

Kvalitetssäkring och utveckling

08-506 221 51

Erica Larsson

Arbetsledarpartner

08-506 221 71

Föräldraledig

Petra Sandqvist

Arbetsledarpartner

08-506 221 96

Föräldraledig

Löner

Arbetar med lön, semester, reseavtal, reseräkningar och friskvårdsbidrag.

Lise Scheffler

Löner

08-506 221 95

Anneli Lind

Löner

08-506 221 91

Ekonomiavdelningen

Alma Redzic

Chef - Ekonomiavdelningen

08-506 221 68

Projektekonomi och lönesättning, ekonomiska rapporter.

Molly Lind

Redovisningsansvarig

08-506 221 61

Isabel Leiva

Redovisningsekonom

08-506 221 66

Utbetalning av assistansomkostnader, sjuklönefakturering, leverantörsfakturor och bokföring

Alma Kusturica

Redovisningsekonom

08-506 221 56

Nanna Holthe

Ekonomiassistent

08-506 221 65

Timredovisning

Jon Edlund

Personaladministratör

08-506 221 57

AIAI, ReachMee, schemaläggning, rekrytering och arbetstidslagen

Claudio Palacios Teillier

Schemastöd

08-506 221 93

AIAI, schemaläggning, rekrytering och arbetstidslagen.

Kommunikationsavdelningen

Arbetar med intern och extern information samt politisk påverkan.

Erika Wermeling

Chef - Kommunikationsavdelningen

08-506 221 78
073-781 89 39

Sabina Soldati

Kommunikation

08-506 221 59

Jessica Smaaland

Politisk sekreterare

08-506 221 52

 • LSS, vad står det i lagen?
 • Domar som förändrat rätten till personlig assistans
 • Driva assistansbolag
 • Jessica är politisk sekreterare i STIL.

Föreningen

Jamie Bolling

Internationell koordinator
jamie.bolling@stil.se

Lotta Ottosson

Medlemsaktiviteter Jönköping

070-622 35 26

 • Arbetsleda assistenter
 • Vardagsliv med personlig assistans
 • Metoden Peer Support – coacha varandra för att göra assistansen bättre

Thomas Juneborg

STIL-aktivister i Småland

070-647 60 91

 • Dagspolitiska frågor
 • Independent Living
 • Makt och självbestämmande
 • Domar som förändrat rätten till personlig assistans