Söka assistans

De här sidorna finns till för dig som ska söka personlig assistans, förbereda dig för assistansbedömning, förbereda inför omprövning eller överklagan. Du kan läsa om hur lagen fungerar, vilka behov du kan söka personlig assistans för och hur själva processen går till. Eftersom alla människor och situationer är olika går inte de här sidorna in på detalj eller alla situationer som kan hända. Om du vill ha mer stöd kan du kontakta STILs jurist.