Lön och OB- och jourersättning

Du har löneformen timlön. Det betyder att du får betalt för varje timme du har arbetat. Lönen betalas ut månaden efter att du har arbetat. I mars får du lön för den tid du arbetat i februari till exempel. Om du har arbetat kvällar, nätter eller helger får du OB- eller jourersättning enligt kollektivavtalet. Semesterersättningen ingår i detta belopp.

För att vi ska kunna betala ut din lön måste du registrera ditt konto på Swedbanks hemsida.

Du hittar din lönespecifikation på swedbank.se/edokument. Du loggar in med ditt Bank ID. Har du Nordea eller Swedbank kan du välja att få din lönespecifikation i din internetbank.

När får du din lön?

Under 2021 kommer din lön:

 • 25 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 23 april
 • 25 maj
 • 25 juni
 • 25 juli
 • 25 augusti
 • 24 september
 • 25 oktober
 • 25 november
 • 23 december
Artikel uppdaterad:
2021.01.08

Länkar