Publikationer

Här hittar du rapporter och böcker som STIL har givit ut. Vissa finns som lättläst. De är i formatet PDF och tillgängliga för skärmläsare.

Du kan också beställa boken "Independent Living i Sverige 25 år". Den handlar om vårt arbete under 25 år. Det är nutidshistoria och få känner till den. Beställ boken gratis genom att mejla ditt namn och din adress till Sabina Soldati. Boken finns bara i pappersformat, inte digitalt.

Artikel uppdaterad:
2018.11.12

Dokument

Länkar