Medlem i STIL

STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. STIL är en ideell förening. Föreningen är del av den internationella Independent Living-rörelsen. STIL är partipolitiskt och religiöst obundet. STIL utgår från allas lika värde.

Föreningens syfte är att stödja personer som diskrimineras på grund av sin funktionalitet. Föreningen arbetar för dessa personers rätt till:

  • Självbestämmande och integritet
  • Full delaktighet och jämlikhet i samhället
  • Kontroll över den egna personliga assistansen och därigenom sitt liv
  • Social och geografisk rörlighet
  • Flexibilitet och spontanitet

STIL arbetar aktivt med att påverka politiskt. Vårt politiska arbete har vi samlat under begreppet Medborgargolv. Du hittar mer information om det under STIL tycker.

Du blir medlem i STIL genom att välja STIL som assistansanordnare. Medlemmar har rösträtt på årsstämman. Där väljs bland annat STILs styrelse. Bara medlemmar kan sitta i styrelsen.

Du kan också bli stödmedlem. Du behöver inte ha en normbrytande funktionalitet för att bli stödmedlem. Det räcker med att du tycker att STIL arbetar för bra saker. Stödmedlemmar har inte rösträtt på årstämman och får inte sitta i styrelsen.

Alla medlemmar ska följa STILs stadgar och ställa sig bakom våra principer. Du hittar båda dokumenten här nedanför.

Artikel uppdaterad:
2018.06.19

Dokument