Missförhållanden/Lex Sarah

Lex Sarah är en lag om att rapportera missförhållanden. Du som är anställd i STIL ska rapportera missförhållanden till kontoret. Ett missförhållande är att arbetsledaren råkar illa ut för att assistansen inte utförs som den ska. Ett missförhållande är något som är farligt för arbetsledarens liv, hälsa eller säkerhet. Det kan också vara något som innebär stort obehag eller en stor risk för arbetsledaren.

Exempel på missförhållanden är att en personlig assistent stjäl från arbetsledaren eller att arbetsledaren blir utsatt för fysiska övergrepp av en personlig assistent. Det kan också vara att arbetsledaren inte får den assistans som hen har rätt till.

Enligt lagen är du skyldig att berätta för någon på STILs kontor om du märker av eller misstänker ett missförhållande. Du måste också berätta om du tror att det finns en risk för missförhållande eller om någon berättar för dig om ett. Du ska aldrig rapportera hur arbetsledaren väljer att leva sitt liv, oavsett vad du tycker om det.

Det kan vara svårt att veta om något är ett missförhållande. Prata med Helena Palacios eller Ulrika Jönsson, resurschefer på STIL om du är osäker.

 

Artikel uppdaterad:
2020.06.30