Avtalsrörelsen och lönerevisionen

Nu är avtalet för personliga assistenter klart. Det är arbetsgivarorganisationen KFO och fackförbundet Kommunal som gjort upp om avtalet. Det gäller under tre år, från 1 november 2020 till 30 september 2023.

Avtalet säger att det blir lönerevision i april 2021 och i september 2022. Det betyder att det inte blir någon retroaktiv lönehöjning för 2020. Under hela avtalsperioden kommer löneökningen att bli 5,4 procent. 2021 är höjningen 3 procent och 2022 är den 2,4 procent.

Ersättningarna för ob, jour och beredskap höjs från den 1 januari 2021. I avtalet för personliga assistenter finns ingen klumpsumma som i en del andra avtal.

Du hittar information om det nya avtalet här (scrolla ned till dokument).

För mer information, kontakta gärna Mix Selder mix.selder@stil.se tel 08-506 221 54.

Corona
På STIL uppdaterar vi vår hemsida kontinuerligt med aktuell corona-information. Gå gärna in och läs med jämna mellanrum om sådant som är viktigt att komma ihåg. Vi måste alla göra allt vi kan nu för att skydda oss och varandra. www.stil.se/corona

Artikel uppdaterad:
2021.01.07