#iam inför valet

Onsdagen den 5 september kommer vi ha en ny #iam-manifestation. Den personliga assistansen har den senaste tiden blivit en allt större valfråga. Vi kommer att stå utanför Socialdemokraternas och Moderaternas partikanslier i Stockholm mellan klockan 11 och 13. Det är något av de här partierna som kommer leda nästa regering. Samtidigt är det de som är mest otydliga med vad de vill med LSS. Nu vill vi påminna dem om att vi väntar på ett tydligt besked.

#iam betyder jag är och är en rörelse som föreningarna JAG och STIL startade våren 2018. #iam handlar om rätten att leva det liv man själv vill leva. Det handlar rätten att få ta plats i samhället och vara en fullvärdig medborgare. I #iam berättar vi om våra liv. Hur livet är när vi har den personliga assistans vi har rätt till – och hur livet blir när vi förlorar det som vi tidigare haft rätt till.

Artikel uppdaterad:
2018.09.03