Kalle Könkkölä är död

Kalle var en IL-aktivist och politiker i finska parlamentet som kämpade för funktionshindrades rättigheter. Genom sin organisation Abilis gav han stöd och samverkade med många funkisorganisationer i utvecklingsländer.

Kalle reste mycket och var både en stark röst och en inspiratör för många funkisar och funkisorganisationer världen över.

De som kände Kalle kallar honom en sann legend. Han beskrivs som en varm och oerhört engagerad person som gjort väldigt mycket för funkisvärlden och sina medmänniskor. Kalle blev 68 år gammal.

Foto: Tor Wennström

Artikel uppdaterad:
2018.09.12

Länkar