Patrik Forslin ny resurschef på STIL

STIL har anställt Patrik Forslin som ny chef för Resursavdelningen. Han börjar jobba i juli.

Vi ställde några frågor till honom.

Vem är du?
– Jag är 46 år och bor i södra Stockholm. Jag är socionom och har vidareutbildat mig till psykoterapeut. Jag har egen erfarenhet av normbrytande funktionalitet.

Vad gör du nu?
– Jag har jobbat många år på BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter. Där har jag arbetat med råd och stöd till personer med funktionsnedsättning och med psykoterapi. BOSSE är ett personalkooperativ med en styrelse. De senaste fem åren har jag varit ordförande och lett styrelsens arbete med verksamheten.

Vilken erfarenhet har du av personlig assistans?
– Jag har jobbat mycket med ansökningar om personlig assistans och med att överklaga beslut. En nära anhörig till mig har haft personlig assistans.

Varför söker du dig till STIL?
– Jag tycker om STILs värdegrund om varje människas rätt att styra sitt eget liv. Personlig assistans är till för den som är assistansberättigad, den är inte ett medel för vinstmaximering.

Vad är viktigt för dig?
– För mig är mångfald och respekt viktiga ord.

Artikel uppdaterad:
2018.04.24