STIL kommenterar LSS-utredningen

– Det är inte längre personlig assistans om assistansen inte täcker alla de behov som en person har, säger Susanne Berg, talesperson för STIL, Stiftarna av independent living i Sverige.

Hela tanken med personlig assistans slås sönder om LSS-utredningens läckta förslag blir verklighet. Personer som idag har rätt till personlig assistans många timmar om dagen för att kunna leva sitt liv kommer inte kunna bo kvar hemma.

– För den som har en omfattande funktionsnedsättning innebär varje timme utan personlig assistans att man inte kan göra någonting. Livet sätts på paus, säger Susanne Berg.

Personlig assistans är inte en punktinsats som går att jämföra med exempelvis hemtjänst. Personlig assistans innebär att få hjälp när en behöver, där en är. Den personliga assistansen är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna bli självbestämmande. Självbestämmande handlar om att ha kontroll över det egna livet – kontroll över vardagen, kontinuitet i livet, och integritet för personer med stora servicebehov. Personlig assistans kom till för att splittrade punktinsatser inte fungerade och inte gav ett värdigt liv.

– Nu försöker utredningen göra personlig assistans till ytterligare en punktinsats, säger Susanne Berg.

LSS-utredningens kommande förslag innebär att tiden för personlig assistans begränsas kraftigt. Utredningen föreslår att tid för så kallade övriga behöv begränsas till 15 timmar per vecka. Men med Försäkringskassans snäva tolkningar av olika slags behov kommer de 15 timmarna i själva verket gå till toalettbesök, att klä på sig och att äta.

– Förslaget är baserat på en oförståelse av hur personlig assistans fungerar idag, säger Susanne Berg.

Susanne Berg vänder sig också emot förslaget om att barn under 16 år inte ska ha rätt till personlig assistans.

– Du formar din identitet när du är barn. Om du inte får bestämma själv när du är barn, hur ska du då ta beslut i vardagen när du är 16 år?, säger Susanne Berg. 

 

Kontakt:

Susanne Berg, talesperson STIL, tel 070-515 73 56

Erika Wermeling, kommunikationschef STIL, 073-781 89 39

 

STIL skriver tillsammans med funkisrörelsen på SvD debatt 

Artikel uppdaterad:
2018.10.11