Om du som arbetsledare har symtom eller smitta

Om du har symtom

Om du som arbetsledare har symtom på coronaviruset ska du ringa till 1177, Vårdguiden, och följa deras instruktioner. Du behöver också kontakta din arbetsledarpartner som kan ge dig råd om försiktighetsåtgärder och göra en riskbedömning.

  • Se till att ha handsprit hemma. Tvätta händerna och ta för vana att sprita händerna regelbundet.
  • Ha skyddsutrustning hemma. Skyddsutrustning är munskydd (av modell IIR som är täta och inte släpper igenom vätska), visir, förkläden i plast, engångshandskar, som behöver bytas mellan olika moment.
  • STIL hjälper dig att beställa hem skyddsutrustning om du behöver. Ta kontakt med din arbetsledarpartner.
  • Fler behöver ha munskydd nu och då kan de bli svårare att få tag på. Tänk gärna på att beställa hem.
  • Byt ut visiren. I våras skickade STIL ut ett paket med skyddsutrustning till alla arbetsledare. Nu behöver visiren bytas ut. Din arbetsledarpartner hjälper dig att beställa nya om du behöver det.

Prata med dina assistenter om och när du vill att hen har visir eller annan skyddsutrustning för att skydda dig från att bli smittad. Fundera på hur du vill ha det för att du ska känna dig trygg.

Det finns inga nationella rekommendationer för att personliga assistenter ska använda skyddsutrustning i förebyggande syfte. För anställda i vård och omsorg i en del regioner finns rekommendationer om att ha visir och munskydd på sig när de jobbar nära någons ansikte.

Om du blir akut sjuk i har misstänkt covid-19 och inte har skyddsutrustning så kan STIL buda skyddsutrustning hem till dig. Kontakta något av STILs kontor.

Här finns samlad information om att förhindra smitta och vad du behöver tänka på om du blivit sjuk.

Socialstyrelsen har samlat information om hur man hindrar smittspridning och hur skyddsutrustning ska användas. Den riktar sig till vården, men ger en bred bild av vad som är bra att tänka på. Det finns också en webbutbildning om smittspridning och skyddsutrustning. Den är öppen för alla men man behöver skapa ett konto för nå utbildningen. Den kan vara bra att dina assistenter går den om de måste använda skyddsutrustning.

Test för covid-19

Testningen går till på olika sätt i olika regioner. Gå in på 1177.se och välj din region för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Dina personliga assistenter beställer test själv. Också här fungerar det olika beroende på var i landet du bor. Här finns information om att beställa tester i region Stockholm. Assistenterna gör testet om de själva vill, testningen är frivillig.

Om du har konstaterad covid-19

Om du som arbetsledare har konstaterad coronasmitta så behöver du kontakta din arbetsledarpartner eller växeln på STILs kontor snarast. Då måste vi tillsammans hitta lösningar på bemanning och arbetsmiljö kopplat till smittorisken. När kontoret är stängt, ring jourtelefonen 070-750 85 91.

Om du får besked om konstaterad coronasmitta så behöver du berätta för vården att du har personlig assistans. Be om information kring vilka försiktighetsåtgärder dina assistenter behöver vidta i sitt arbete. Återkoppla det till arbetsledarpartner.

Om någon annan i ditt hushåll är sjuk

Om någon annan i ditt hushåll är sjuk så ska du kontakta din arbetsledarpartner som hjälper till med riskbedömning.

Artikel uppdaterad:
2021.01.07

Länkar