Om du som arbetsledare har symtom eller smitta

Om du har symtom

Om du som arbetsledare har symtom på coronaviruset ska du ringa till 1177, Vårdguiden, och följa deras instruktioner. Du behöver också kontakta din arbetsledarpartner som kan ge dig råd om försiktighetsåtgärder och göra en riskbedömning.

STIL har skickat ut skyddsutrustning för att du och dina assistenter ska kunna vara så trygga som möjligt om du blir sjuk. Visir och munskydd är ett förebyggande skydd, som dina assistenter kan använda för att kunna fortsätta arbeta under det första arbetspasset om du blir sjuk. (STIL skickar ut mer skyddsutrustning vid behov.) I följebrevet finns mer information om hur skyddsutrustningen ska användas och hanteras.

Vi har också sammanfattat vad personliga assistenter behöver tänka på när det gäller hygien och skyddsutrustning, i en text riktad till dem. Läs mer på sidan Till dig som arbetar som personlig assistent, under rubriken Skyddsutrustning.

Socialstyrelsen har samlat information om hur man hindrar smittspridning och hur skyddsutrustning ska användas. Den riktar sig till vården, men ger en bred bild av vad som är bra att tänka på. Det finns också en webbutbildning om smittspridning och skyddsutrustning. Den är öppen för alla men man behöver skapa ett konto för nå utbildningen. Den kan vara bra att dina assistenter går den om de måste använda skyddsutrustning.

Om du har konstaterad coronasmitta

Om du som arbetsledare har konstaterad coronasmitta så behöver du kontakta din arbetsledarpartner eller växeln på STILs kontor snarast. Då måste vi tillsammans hitta lösningar på bemanning och arbetsmiljö kopplat till smittorisken. När kontoret är stängt, ring jourtelefonen 070-750 85 91.

Om du får besked om konstaterad coronasmitta så behöver du berätta för vården att du har personlig assistans. Be om information kring vilka försiktighetsåtgärder dina assistenter behöver vidta i sitt arbete. Återkoppla det till arbetsledarpartner.

Om någon annan i ditt hushåll är sjuk

Ifall någon annan i ditt hushåll är sjuk kan assistenten arbeta, men hen bör hålla avstånd till den sjuke. Hen ska naturligtvis också följa basala hygienrutiner och hostetikett. Om det är möjligt bör den som är sjuk försöka vistas i annat rum i största möjliga mån. Om det finns flera badrum/toaletter i hushållet är rekommenderar vi också att den som är sjuk använder en av dessa och de friska en annan.

Artikel uppdaterad:
2020.06.26

Länkar