Om gåvor och testamenten

STILs bestämmelser om gåvor och testamente handlar om att du som anställd inte ska hamna i en situation där ekonomisk ersättning, gåvor eller i testamente gör att du står i skuld till arbetsledaren du arbetar hos.
 
Huvudregeln är att du inte ska ta emot gåvor. STIL följer de regler som finns om mutor och bestickning. Att ta emot en gåva kan betyda att du som anställd förväntas göra något tillbaka utöver det som ingår i din tjänst.
 

Gör så här

Om du blir erbjuden eller tagit emot en gåva, eller tror att någon annan hamnat i en sådan situation, så ska du anmäla det till STILs kontor. Chefen för Resursavdelningen har ansvar för dessa frågor. STIL kommer omedelbart kräva att du betalar tillbaka till arbetsledaren. Om så inte sker, anser STIL att skäl för uppsägning föreligger.
 
Som anställd är ditt ansvar att inte ta emot kontanter även om det rör sig om små belopp, att inte låna pengar av arbetsledare och att vara försiktig när det gäller andra gåvor. Din arbetsledares ansvar är att se till att STILs rktlinje om gåvor och testamente följs.
 
Det finns undantag. Du får ta emot en gåva på förekommen anledning, till exempel i samband med en högtidsdag eller när du slutar din tjänst. Skatteverket har regeler för hur mycket gåvor får kosta.
 

Testamenten

Gåvor i testamenten får inte förekomma eftersom det kan leda till stridigheter med efterlevande. Som anställd får du inte påverka arbetsledaren att skriva ett testamente vare sig till din egen eller till någon annans förmån. Du bör inte medverka vid upprättandet av en arbetsledares testamente, eller bevittna testamentent.
 

Kontaktperson på STIL

Vill du ha mer information om eller anmäla att du eller någon annan fått, blivit erbjuden eller erbjudit muta/gåva, kontakta STILs kontor.
Artikel uppdaterad:
2019.12.13