Om STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige och är ideell förening av personer med funktionsnedsättning. Föreningen är del av den internationella Independent Living-rörelsen. STIL är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från alla människors lika värde.

STIL bildades  1984 och har som syfte att stödja personer som diskrimineras på grund av sin funktionalitet. Vi arbetar för rätten till:

  • Självbestämmande och integritet
  • Full delaktighet och jämlikhet i samhället
  • Kontroll över den egna personliga assistansen och därigenom sitt liv
  • Social och geografisk rörlighet
  • Flexibilitet och spontanitet

Genom vårt första projekt kunde vi visa att personlig assistans är billigare och mer effektiv än hemtjänst. Tack vare det blev personlig assistans en del i LSS - Lag om Stöd och Service åt vissa funktionshindrade. Vi var alltså Sveriges första assistansanordnare är fortfarande ett icke-vinstdrivande assistanskooperativ. STIL har cirka 200 medlemmar och vi är arbetsgivare åt ungefär 1 500 personliga assistenter.

Du blir medlem i STIL genom att välja STIL som din assistansanordnare. Medlemmar har rösträtt på årsstämman, där bland annat styrelsen blir vald. Bara medlemmar kan sitta i styrelsen. Det här gör att det bara är personer som själva har personlig assistans kan vara med och styra vårt arbete. Ingen utomstående ska bestämma över oss eller tjäna pengar på oss.

Om du vill stödja STILs arbete utan att ha oss som anordnare kan du bli stödmedlem. Du behöver heller inte ha en normbrytande funktionalitet för att bli stödmedlem. Det räcker med att du tycker att STIL arbetar för bra saker. Stödmedlemmar har inte rösträtt på årstämman och får inte sitta i styrelsen. Vårt politiska arbete har vi samlat under begreppet Medborgargolv. Du hittar mer information om det under Politisk påverkan.

Artikel uppdaterad:
2018.10.30

Dokument