Organisation

Alla som har personlig assistans i STIL är medlemmar i föreningen STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige. Föreningen STIL äger serviceaktiebolaget STIL Assistans AB till 100 procent.

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman väljer en styrelse som ska leda organisationen mellan årsstämmorna. Styrelsens roll är att bestämma vad STIL tycker i olika frågor och att tänka mer långsiktigt. Styrelsen är densamma för både STIL Assistans AB och föreningen STIL. Bara medlemmar får väljas till styrelsen, alltså ingen utomstående. Årsstämman väljer också en internrevisor. Internrevisorn ska granska att styrelsen följer de beslut som årsstämman har tagit och att styrelsen följer de principer organisationen har.

STIL har tre kontor och ungefär 20 anställda på kontoren. De är uppdelade på olika avdelningar utifrån sina arbetsuppgifter. Verksamhetsledaren är den anställda som har ansvar för verksamheten, det vill säga den dagliga driften av organisationen. 

Varje medlem i STIL är arbetsledare för sin egen assistans. STIL är juridisk arbetsgivare åt 1500 personliga assistenter som jobbar på närmare 200 unika arbetsplatser. 

 

Artikel uppdaterad:
2017.10.12