Orosanmälan om barn far illa

Om du arbetar hos ett barn eller om det finns barn i din arbetsledares familj har du anmälningsplikt. Du ska anmäla till socialnämnden om det finns risk för att barnet du arbetar hos, eller som ingår i din arbetsledares familj, far illa. Du ska anmäla till den nämnd där barnet bor. Det kallas att göra en orosanmälan. 

Kontakta chefen för Resursavdelningen eller någon annan på resursavdelningen om du är tveksam eller om du behöver hjälp med din anmälan. De kan ge råd och hjälpa till med en anmälan till socialnämnden. Kontakta STILs växel 08-506 221 50 om du inte vet vem du ska prata med.

Om barnet är arbetsledare i STIL ska du även göra en rapport om missförhållande (Lex Sarah) till kontoret.

 

Artikel uppdaterad:
2020.06.22

Länkar