Klicka för att spela filmen

Peer support

Vill du dela erfarenheter med andra arbetsledare? I STIL kallas det Peer Support.

Så här går Peer Support till

Vi träffas i grupper på 5-8 arbetsledare. Varje grupp har ett särskilt tema som vi pratar kring. Vi sprider inte det vi har berättat för varandra. Först pratar alla i turordning om temat. Efter några rundor släpper vi ordet fritt. Alla ha möjlighet att säga något.
Samtalet startas av en igångsättare. Igångsättaren deltar vid de första 2-3 tillfällena. Sedan fortsätter gruppen själv. Gruppen kommer överens om hur ofta den ska ses. Alla som är där får vara med och bestämma tema.
Du som arbetsledare kan anmäla förslag på tema. När en grupp har tillräckligt många deltagare kör vi igång.

Vill du ha hjälp? Då behöver du hjälpa andra.
Vill du ha stöd? Då behöver du själv stötta andra.

Exempel på teman kan vara:

 • Att arbetsleda, varje dag
 • Måste mina assistenter ha kul på jobbet?
 • Professionell eller privat relation till assistenterna
 • Hur kan man tänka när man anställer?
 • Att vara förälder
 • Ensamhet, utanförskap, diskriminering
 • Relationer
 • Stress och utbrändhet
 • Missbruk, destruktiva mönster
 • När en relation blir destruktiv
 • Personlig utveckling
 • Samtal om kroppen
 • Sorg
 • Uppväxtvillkor

Peer support riktar sig till dig som är arbetsledare och du kommer prata om saker som rör dig på ett mycket personligt sätt. Du och de andra som är där behöver känna er trygga med varandra. Därför kommer inte personliga assistenter att delta eller sitta med i rummet under samtalen. Om du känner att du har svårt att delta utan assistans så hjälps vi åt med att hitta en lösning som fungerar för dig.

Artikel uppdaterad:
2018.06.19