Klicka för att spela filmen

STIL i Europa och världen

STIL är en del av en internationell rörelse, Independent Living. STIL har samarbeten med andra Independent Living-organisationer i världen och arbetar med politik på europeisk nivå.

STIL är med i det europeiska nätverket för Independent Living, ENIL. ENIL anordnar Freedom Drive vartannat år. Freedom Drive är en marsch för frihet. Den går genom Bryssel. I samband med Freedom Drive brukar ENIL ha årsmöte. De olika ländernas representanter träffar Europaparlamentariker.

Den internationella arbetsgruppen är öppen för alla intresserade medlemmar. Om du är intresserad av att börja jobba med internationella frågor eller följa med på ett utbyte får du gärna kontakta Jamie Bolling.

Artikel uppdaterad:
2018.10.30