STIL-priset

STIL-priset Hjärter Ess delas ut för att uppmuntra enskilda eller grupper som synliggjort STILs hjärtefrågor: antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. STIL-priset har delats ut varje år sedan 2004.

2020 tilldelas priset Anna Quarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholm och förbundsjurist på Synskadades riksförbund.

Juryns motivering:

"Funktionsrättskonventionen är ett lysande verktyg för att tydliggöra alla människors rätt att leva ett självbestämt liv i samhället. Den utgår inte från diagnoser utan från alla människors rätt att vara fria och jämlika individer och medborgare. 

För en funktionshinderrörelse som länge har organiserat sig utifrån olika diagnoser har det varit en utmaning att börja arbeta som en modern medborgarrättsrörelse. Men de senaste åren börjar vi se en förändring.

Få personer har personifierat denna förändring så tydligt som årets STIL-pristagare. Med stor kunskap om Funktionsrättskonventionen kombinerat med lysande förmåga att identifiera det svenska samhällets förtryck och diskriminering – varhelst det dyker upp – har hon som få andra lyckats få upp frågor som rör mänskliga rättigheter på den politiska dagordningen.

Som förbundsjurist på Synskadades riksförbund, SRF, har hon framgångsrikt drivit den självklara rätten till ledsagning för personer med synnedsättning. Som MR-jurist på Riksförbundet social och mental hälsa, RSMH, undersökte hon hur den svenska tvångsvården levde upp till kravet på mänskliga rättigheter. Och hon har som ordförande för Funktionsrätt Stockholm, och Hörselskadades förening i Stockholm, drivit allt ifrån rätten till en tillgänglig stadsmiljö, till att Sveriges Radio ska tillgängliggöra sina program för alla sina lyssnare.

I somras var hon en av de drivande krafterna bakom att göra Sommar i P1 tillgängligt för alla. Det blev en omtalad debatt med krav på att SR ska ta sitt demokratiska ansvar och transkribera och teckenspråktolka den populära programserien. En debatt som fick många att fråga sig i vilken tidsålder våra public service-bolag befinner sig.

För att med en enastående bredd och ett briljant skarpsinne blotta samhällets funktionshinder tilldelas Anna Quarnström STIL-priset Hjärter Ess år 2020".

Tidigare pristagare

2019: Nora Eklöv
2018: Andrea Bondesson
2017: Emily Muthén
2016: Personerna bakom Timglaset Pod: Yasmin Nilson och Max Arehn.
2015: Iki Gonzalez Magnusson
2014: Mamma, pappa lam
2013: Torsdagsaktionen
2012: Anders Westgerd
2011: Lovisa Söderberg
2010: Hans Ytterberg och Maria Johansson
2009: Lars Lindberg
2008: Katarina Hahr
2007: Magnus Berglund
2006: Hans Filipsson
2005: Erik Ljungberg
2004: Jonas Franksson 

Artikel uppdaterad:
2020.12.10