Massa människor på en gräsmatta, i bakgrunden syns en scen.