Styrelse

Föreningen STIL äger STIL Assistans AB. Styrelsen är samma för båda organisationerna. På så sätt har vi så mycket kontroll som möjligt över vår personliga assistans.

STILs styrelse består av nio personer. Ordförande väljs för ett år i taget på årsstämman. Övriga ledamöter väljs för två år i taget. Alla som sitter i styrelsen har själva personlig assistans. Som medlem i STIL kan du ge förslag på personer som du tycker ska sitta i styrelsen. Kontakta valberedningen om du vill göra det.

Vill du kontakta någon i styrelsen? Mejla till ordförande Jonas Franksson på adress jonas.franksson@stil.se

Styrelsen som valdes på årsstämman 2020 är:

  • Jonas Franksson, ordförande
  • Bengt Elmén, ledamot
  • Tobias Holmberg, ledamot
  • Frida Inghamn, ledamot
  • Emma Johansson, ledamot
  • Anna Palmborg, ledamot
  • Tinna Romlin Wooremaa, ledamot
  • Tobias Samuelsson, ledamot
  • Annika Taesler, ledamot
Artikel uppdaterad:
2020.05.17