aktivist

Bli stödmedlem

Som stödmedlem i STIL är du med och stödjer den förening som var drivande bakom lagstiftningen som ger rätt till personlig assistans, LSS. Vår ideologi Independent Living bygger på principen om: