assistansgaranti

Vad får jag bestämma i ekonomin kring min personliga assistans?

Alla arbetsledare har ett eget konto i STIL. Vi kallar det för ditt projekt. Där redovisar STIL din assistansekonomi med intäkter, utgifter och resultat. Du får en redovisning av ekonomin i ditt projekt var tredje månad. Du kan själv ha koll på ekonomin och vad du använder pengarna till.

Du bestämmer hur du ska använda pengarna på ditt projekt. Du får hjälp av kontoret med att göra en budget om du vill.