assistent

Ur funktion

"Ur funktion" är namnet på STILs normkritiska material.

Något är ur funktion i samhället. Personer med normbrytande funktionalitet har sämre levnadsvillkor än andra. Vi har svårare att vara en del av samhället, svårare att få jobb, svårare att utbilda oss och blir diskriminerade.  

Assistentutbildning

I STIL betyder ordet "personlig" att assistenten jobbar nära en annan person utifrån dennes önskemål. Inte att assistenten jobbar med personliga behov. Varje jobb som personlig assistent är unikt. Det är en av sakerna som skiljer den personliga assistansen från till exempel hemtjänst. Det går inte att ha en gemensam assistentutbildning. Då blir det inte personligt längre. Varje assistent behöver lära sig bli en bra assistent på just det jobb hen har. Det kan vara helt olika utbildningar för olika assistenter.