demokrati

Bli stödmedlem

Som stödmedlem i STIL är du med och stödjer den förening som var drivande bakom lagstiftningen som ger rätt till personlig assistans, LSS. Vår ideologi Independent Living bygger på principen om:

Organisation

Alla som har personlig assistans i STIL är medlemmar i föreningen STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige. Föreningen STIL äger serviceaktiebolaget STIL Assistans AB till 100 procent.

Valberedningen

Valberedningen är en grupp medlemmar som har i uppdrag är att föreslå en bra styrelse och revisorer till STILs årsstämma. Du som är medlem kan ge förslag på personer som du tror skulle passa till styrelse eller revisorer. Du kan också ge förslag på personer till andra förtroendeuppdrag. Alla STILs fullvärdiga medlemmar (personer som har sin assistans i STIL) har samma rätt att väljas. Du kan föreslå dig själv eller någon annan.

Styrelse

Föreningen STIL äger STIL Assistans AB. Styrelsen är samma för båda organisationerna. På så sätt har vi så mycket kontroll som möjligt över vår personliga assistans.

STILs styrelse består av nio personer. Ordförande väljs för ett år i taget på årsstämman. Övriga ledamöter väljs för två år i taget. Alla som sitter i styrelsen har själva personlig assistans. Som medlem i STIL kan du ge förslag på personer som du tycker ska sitta i styrelsen. Kontakta valberedningen om du vill göra det.