EU

STIL i Europa och världen

STIL är en del av en internationell rörelse, Independent Living. STIL har samarbeten med andra Independent Living-organisationer i världen och arbetar med politik på europeisk nivå.

STIL är med i det europeiska nätverket för Independent Living, ENIL. ENIL anordnar Freedom Drive vartannat år. Freedom Drive är en marsch för frihet. Den går genom Bryssel. I samband med Freedom Drive brukar ENIL ha årsmöte. De olika ländernas representanter träffar Europaparlamentariker.