historia

Historia

STIL är en del av den internationella Independent Living-rörelsen. Rörelsen utvecklades i USA på 1960-talet samtidigt med andra rörelser som kämpade mot diskriminering. År 1972 bildades ett center för Independent Living i Berkeley. Detta center blev en förebild för resten av Independent Living-organisationerna i världen.