internationellt

STIL på Freedom Drive

Just nu pågår Freedom Drive i Bryssel. Freedom Drive arrangeras av ENIL, det europeiska nätverket för Independent Living. Vartannat år träffas representanter för olika organisationer och utbyter erfarenheter och kunskaper. Freedom Drive är en vecka av politik, kamp och nya kontakter. Freedom Drive är också namnet på paraden som går genom Bryssel för att kräva lika rättigheter för alla.

Både medlemmar och styrelseledamöter är i Bryssel och representerar organisationen. Tisdagen den 26 september träffade de parlamentariker i Europaparlamentet.

STIL i Europa och världen

STIL är en del av en internationell rörelse, Independent Living. STIL har samarbeten med andra Independent Living-organisationer i världen och arbetar med politik på europeisk nivå.

STIL är med i det europeiska nätverket för Independent Living, ENIL. ENIL anordnar Freedom Drive vartannat år. Freedom Drive är en marsch för frihet. Den går genom Bryssel. I samband med Freedom Drive brukar ENIL ha årsmöte. De olika ländernas representanter träffar Europaparlamentariker.