medarbetsledare

Jag är under 18. Hur ser STIL till att jag bestämmer i mitt liv?

Personlig assistans är precis lika livsviktig för alla. Det spelar ingen roll hur gammal du är. Den personliga assistansen ska göra det möjligt att utvecklas, leva och lära utifrån sina egna förutsättningar.

Du som är under 18 år har rätt att vara delaktig i din egna personliga assistans. Dina åsikter är viktiga och du har rätt att säga vad du tycker. Målet med personlig assistans i STIL är självbestämmande, alltså att alla har makt i sitt eget liv. Det kan handla om att bestämma vilka kläder du ska ha på dig eller vad du ska göra efter skolan. 

STILs modell

STILs mål är att du själv ska bestämma över ditt liv. Din personliga assistans ska göra det möjligt för dig att leva ditt liv på det sätt som du vill.

  • Du bestämmer vilka som är dina personliga assistenter.
  • Du bestämmer när de ska jobba.
  • Du bestämmer vad de ska assistera dig med och när det ska göras.

Vi kallar det självbestämmandeSjälvbestämmande handlar om att du ska få vara dig själv och leva ditt liv utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Självbestämmandekompassen

Självbestämmandekompassen är en metod i STIL. Alla kan göra en egen självbestämmandekompass. Det ska leda till att den personliga assistansen gör det möjligt för dig som arbetsledare att leva ett eget liv där du kan och får fatta egna beslut med stöd av personliga assistenter, medarbetsledare och god man.

Det finns flera delar i självbestämmandekompassen:

Ledarintroduktion

När du går med i STIL får du en ledarintroduktion. Det är ett paket med utbildning. Du planerar ledarintroduktionen tillsammans med arbetsledarpartner. Ledarintroduktionen ger dig det behöver för att arbetsleda dina personliga assistenter, antingen på egen hand eller tillsammans med din medarbetsledare.

Vad får jag lära mig i en ledarintroduktion?

Ledarintroduktionen ser olika ut från person till person. Exempel på saker som ofta ingår är: