Missförhållande

Missförhållanden/Lex Sarah

Lex Sarah är en lag om att rapportera missförhållanden. Du som är anställd i STIL ska rapportera missförhållanden till kontoret. Ett missförhållande är att arbetsledaren råkar illa ut för att assistansen inte utförs som den ska. Ett missförhållande är något som är farligt för arbetsledarens liv, hälsa eller säkerhet. Det kan också vara något som innebär stort obehag eller en stor risk för arbetsledaren.