organisation

Organisation

Alla som har personlig assistans i STIL är medlemmar i föreningen STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige. Föreningen STIL äger serviceaktiebolaget STIL Assistans AB till 100 procent.

Om STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige och är ideell förening av personer med funktionsnedsättning. Föreningen är del av den internationella Independent Living-rörelsen. STIL är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från alla människors lika värde.

STIL bildades  1984 och har som syfte att stödja personer som diskrimineras på grund av sin funktionalitet. Vi arbetar för rätten till: