Semester

Semester

Anställd ”För viss tid så länge uppdraget varar” eller på vikariat

Om du är anställd ”För viss tid så länge uppdraget varar” eller på vikariat längre än tre månader har du enligt lag rätt till minst motsvarande 25 dagars semesterledighet per år.

STIL har timbaserad semester

STIL har tecknat lokalt kollektivavtal med Kommunal om timbaserad semester. Det innebär att din semester är omräknad från dagar till timmar, baserad på kollektivavtalets regler och hur mycket du arbetar.