stadgar

Medlem i STIL

STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. STIL är en ideell förening. Föreningen är del av den internationella Independent Living-rörelsen. STIL är partipolitiskt och religiöst obundet. STIL utgår från allas lika värde.

Föreningens syfte är att stödja personer som diskrimineras på grund av sin funktionalitet. Föreningen arbetar för dessa personers rätt till: