Till dig som arbetar som personlig assistent

  • Tvätta händerna ofta och länge för att undvika smittspridning. Se och läs hur du ska göra på 1177.se.
  • Följ myndigheternas råd på Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten.
  • Sjukskriv dig om är sjuk, även om du bara har lindriga symtom. Enligt Folkhälsomyndigheten ska du vara symtomfri i två dagar innan du börjar jobba igen. Om din arbetsledare vill att du ska vara hemma längre så gör hen en schemaändring för dig.
  • Gör Region Stockholms självtest för coronavirus för att se om du behöver kontakta vården. 1177 är överbelastat så det är bra om du bara ringer dem om du måste. De allra flesta får milda symtom där egenvård räcker.
  • Kontakta STILs kontor om du har frågor. Telefonnumret är 08-506 221 50.

Om din arbetsledare har beslutsstöd

Om du arbetar för någon som har beslutsstöd kan personen också behöva stöd i att förstå varför man måste vara extra försiktig nu i och med coronaviruset. Prata alltid först med eventuell medarbetsledare om hur ni ska agera!

Det kan upplevas skrämmande med alla förändringar som uppstår nu så försök att alltid vara positiv samt förklara att det rör sig om en begränsad period. Lyft fram det som går att göra, snarare än det som inte går. Till exempel att man ha videosamtal och gå promenader. 

Habilitering & Hälsa hittar du länkar till information om coronaviruset som är anpassad på olika sätt. 

Skyddsutrustning

För att hindra smitta och för att du och din arbetsledare ska vara så trygga som möjligt är det viktigt att du följer basala hygienrutiner. Det allra viktigaste är att tvätta händerna.

Här har vi sammanfattat det viktigaste du behöver tänka på när det gäller hygien och skyddsutrustning.

STIL har också skickat ut skyddsutrustning till alla arbetsledare, med information om hur den används och i vilka situationer den behövs. Den ska användas under det första arbetspasset om arbetsledaren misstänks vara smittad med coronaviruset. STIL skickar ut mer skyddsutrustning vid behov. Prata med din arbetsledare om du har frågor. STILs kontor svarar också på dina frågor. 

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om hur man hindrar smittspridning och hur skyddsutrustning ska användas. Den riktar sig till vården och vissa saker passar inte in på personlig assistans, men det är fritt fram för alla att gå den.

Karensavdrag och läkarintyg

Personer som är sjukskrivna kan begära ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Enligt ett förslag från regeringen ska det fortsätta att gälla under hela 2020. Reglerna för läkarintyg vid sjukdom och vård av barn ändras dock tillbaka från den 1 november. Från dag 15 behövs läkarintyg vid egen sjukdom och från dag 8 när det gäller vård av barn. Dag 15 ska dock arbetsgivaren sjukanmäla arbetstagaren till Försäkringskassan. Därför bör du kontrollera att din arbetsledare meddelat STILs kontor att du är sjuk. Läs mer om det på Försäkringskassans coronasida

Det här gäller för dig som är sjukskriven på heltid. Du som är sjukskriven på deltid behöver fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer.

Du som bor med någon som är covid 19-sjuk ska också vara hemma

För att minska spridningen av corona finns det nya rekommendationer för dig som bor tillsammans med någon som konstaterats vara sjuk i covid-19. Alla vuxna i hushållet ska vara hemma från jobbet i sju dagar om läkaren anser det. Under den tiden får du ersättning från Försäkringskassan.

Test av covid-19

Region Stockholm testar nu alla personer som är sjuka eller har varit sjuka i vad som kan tros vara covid-19. Tidigare har vissa grupper testats, till exempel sjukvårdspersonal och personliga assistenter.

Den som testas för pågående sjukdom ska ha varit sjuk mer än ett dygn och mindre än en vecka, med något av de här symtomen: hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla. Den som testas för antikroppar mot covid-19 ska ha varit frisk i 14 dagar innan testet kan göras, enligt Region Stockholm.

Testningen går till på olika sätt i olika regioner. En del regioner testar bara personer som är sjuka just nu - andra gör också antikroppstesterna. Gå in på 1177.se och välj din region för att ta reda på vad som gäller där du bor. Här nedan finns länkar till regionerna Stockholm, Jönköping och Västernorrland.

Här finns information om hur testerna går till i Stockholm

Här finns information om hur testerna går till i Jönköping

Här finns information om hur testerna går till i Västernorrland

Kontakta gärna arbetsledarpartnern om du har frågor eller vill diskutera vad som gäller där du bor.

Ersättning för personliga assistenter i riskgrupp under juli, augusti och september

Från den 24 augusti kan exempelvis personliga assistenter som tillhör en riskgrupp ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Det gäller dig som inte kan jobba för att du riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19. Den som är i riskgrupp kan få ersättningen under perioden 1 juli–30 september. Du måste ha läkarintyg på att du tillhör någon av riskgrupperna. Läs mer på Försäkringskassans coronasida.

Ersättning för personliga assistenter som också har annat jobb under juli, augusti och september

Det finns också en tillfällig ersättning för personer som inte kan arbeta för att de riskerar att smitta en närstående som tillhör riskgrupp. Det gäller bland annat personliga assistenter som jobbar deltid och har ett annat jobb där de riskerar att smittas av coronaviruset.

För att kunna få ersättningen måste du jobba deltid som personlig assistent och bo tillsammans med den du arbetar hos. Det finns fler krav för att få ersättningen. För alla detaljer, läs mer på Försäkringskassans coronasida. Den här ersättningen gäller under 1 juli-30 september.
 

Artikel uppdaterad:
2020.10.21

Länkar