Jag är under 18. Hur ser STIL till att jag bestämmer i mitt liv?

Personlig assistans är precis lika livsviktig för alla. Det spelar ingen roll hur gammal du är. Den personliga assistansen ska göra det möjligt att utvecklas, leva och lära utifrån sina egna förutsättningar.

Du som är under 18 år har rätt att vara delaktig i din egna personliga assistans. Dina åsikter är viktiga och du har rätt att säga vad du tycker. Målet med personlig assistans i STIL är självbestämmande, alltså att alla har makt i sitt eget liv. Det kan handla om att bestämma vilka kläder du ska ha på dig eller vad du ska göra efter skolan. 

STIL följer det som står i FN:s barnkonvention. Vi ska alltid se till ditt bästa. Vi har också ett barnperspektiv i vårt arbete. Barnperspektiv betyder att vuxna i samhället ska se barns situation utifrån barnens verklighet.

I STIL hjälper oftast en eller flera av dina föräldrar till med att arbetsleda dina personliga assistenter. Annars kan ni välja om någon annan ska göra det. Föräldrar kan också arbeta som personliga assistenter åt sina barn om det passar er familj.

Artikel uppdaterad:
2020.04.23

Länkar