Ur funktion

"Ur funktion" är namnet på STILs normkritiska material.

Något är ur funktion i samhället. Personer med normbrytande funktionalitet har sämre levnadsvillkor än andra. Vi har svårare att vara en del av samhället, svårare att få jobb, svårare att utbilda oss och blir diskriminerade.  

Det beror på att samhället är byggt enligt vissa förväntningar. I vårt samhälle förväntas en person ha en viss fysisk eller mental förmåga för att vara "frisk" eller "normal". En person ska till exempel kunna gå i trappor, kunna se och höra och bete sig på ett visst sätt. Vissa sätt att vara, se ut eller fungera uppfattas som bättre än andra. Därför finns en norm om vilken sorts funktionalitet som passar i samhället.

För att kunna förändra det här måste vi kunna prata om vad det beror på. Vi måste prata om normer om funktionalitet och vad som händer när man följer eller bryter mot dem. I STILs metodmaterial "Ur funktion" finns texter och övningar om vad normer om funktion är och hur de hänger ihop med andra normer. Och verktyg för förändring. Hör av dig om du är intresserad av att delta i en utbildning!

Artikel uppdaterad:
2018.06.19