Vaccinering

Vaccinationen mot covid-19 har börjat komma igång. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell prioriteringsordning. Vissa regioner vaccinerar dock i en annan ordning. I takt med att Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina riktlinjer om vaccinen kan regionerna också ändra sin ordning. Du kan hitta Information om planeringen i din region på 1177.se. Var vaccineringen sker och hur denna information sprids är olika mellan regioner, och ibland mellan kommuner i samma region. I vissa fall får STIL information av regionen eller kommunen för att sprida vidare till arbetsledare och personliga assistenter, ibland sker det utan vår inblandning.

Sverige har fått färre doser än beräknat än så länge och därför går vaccineringen just nu långsammare än planerat. Folkhälsomynigheten har dessutom sagt att "grupperna" i fas 2 ska vaccineras i tur och ordning. Det skulle kunna betyda att personliga assistenter får vänta längre på vaccin än vad som var sagt tidigare.

Den 16 mars pausade Sverige vaccineringen med Astra Zenecas vaccin för att undersöka en ny typ av biverkningar, blodpropp i samband med låga nivåer av blodplättar. I Sverige har inte någon person fått en sådan biverkning vad man sett idag. I Europa är det ett fåtal personer som det handlar om. Läs mer i Folkhälsomyndighetens pressmeddelande. Har du en bokad tid som behöver avbokas eller flyttas fram så kommer du att bli kontaktad via din region eller Vaccin Direkt.

Vi infomerar alltid dig som aretsledare så fort vi får reda på något, men det är alltså inte säkert att vi får någon information. Om du inte har fått veta när du blir vaccinerad är det därför bra att du själv tar kontakt med din vårdcentral. Du kan också söka information hos kommunen eller regionen för att få svar. Kontrollera också om du behöver ha något intyg med dig. 

OBS! Var uppmärksam om det finns ett sista datum för vaccination i prioritetsgruppen. Missar du den kan du behöva vänta tills den allmänna vaccineringen kommer igång. 

  • I region Stockholm gäller just nu att personliga assistenter måste boka sin första dos senast 10 april.

Mer om vaccinet

Det finns flera vaccin mot covid-19. I Sverige, och EU, är än så länge fyra vaccin godkända; Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Covid-19 vaccine Moderna, COVID-19 Vaccine AstraZeneca och Covid-19 Vaccine Janssen. Vilket vaccin just du får kan inte STIL veta. Det måste du fråga mottagningen som ska vaccinera dig.

Comirnaty tas med två doser med 6 veckors mellanrum, enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Covid-19 vaccine Moderna tas med två doser med 3-4 veckors mellanrum.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca tas också med två doser. Enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten ska den andra dosen tas 9-12 veckor efter den första.

Vaccinet från Janssen är godkänt och väntas komma till Sverige i april.

Hos Läkemedelsverket hittar du mer information, exempelvis bipackssedel, om respektive vaccin. Där kan du också rapportera eventuella biverkningar. 

Krisinformation.se har sammanställt vanliga frågor och svar om vaccinet.

Vårdgivarguiden i region Stockholm har också en lista med frågor och svar om vaccinationen. Bland annat finns information om vaccination för personer med kraftig allergi.

Folkhälsomyndigheten har en sida med information om vaccinet på olika språk.

Tänk på att: 

  • Om du nyligen tagit någon annan vaccination, till exempel mot vanlig influensa, måste du vänta i två veckor innan du tar vaccinet mot covid-19.
  • Vaccinet kan ge en del biverkningar, som förkylningssymptom. Det är omöjligt att veta om det är biverkning eller faktisk sjukdom. Om du till exempel får feber måste du därför vara hemma och beställa ett covid-19-test. Det är därför bra att inte alla anställda tar vaccinet samtidigt så att det blir svårigheter att bemanna.
  • Om du tidigare har haft så svåra allergiska reaktionen att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus ska du kontakta vården rådgöra innan du tar vaccinet. 
  • Ingen kan tvinga någon att ta vaccin, det står i grundlagen, men det är rekommenderat. Inom personlig assistans är arbetsledare och personlig assistent väldigt nära varandra, vilket gör det ännu viktigare för att smittspridningen ska kunna stoppas. Om du känner en osäkerhet så ska du som personlig assistent prata med din arbetsledare så att ni gemensamt kan komma fram till en lösning. Ni kan ta kontoret till hjälp. 
  • Även om man har fått vaccin ska man fortsätta följa rekommendationerna och vara hemma när man är sjuk. Inget vaccin ger hundraprocentigt skydd.  
  • Det förekommer bedrägeriförsök med erbjudande om vaccination. Var noga med att kontrollera vem som är avsändare/ringer och att informationen stämmer. Använd aldrig ditt BankId utan att vara säker på att du loggar in på rätt ställe. Vaccinationen mot covid-19 är gratis. Om någon vill ha betalt är det bedrägeri. Kontakta STIL om du är osäker. Allt bedrägeri ska polisanmälas.

Assistenter får vaccinera sig på arbetstid

Alla arbetsledare och assistenter har fått brev om att personliga assistenter i STIL får vaccinera sig på betald arbetstid. I brevet finns ockkså information om att du som arbetsledare kan få stöd av STIL om du har assistenter som inte vill vaccinera sig, och du vill att de ska göra det.

Artikel uppdaterad:
2021.03.25