Valberedningen

Valberedningen är en grupp medlemmar som har i uppdrag är att föreslå en bra styrelse och revisorer till STILs årsstämma. Du som är medlem kan ge förslag på personer som du tror skulle passa till styrelse eller revisorer. Du kan också ge förslag på personer till andra förtroendeuppdrag. Alla STILs fullvärdiga medlemmar (personer som har sin assistans i STIL) har samma rätt att väljas. Du kan föreslå dig själv eller någon annan.

Förslag som lämnas till valberedningen ska innehålla namn, kontaktuppgifter, och vilket uppdrag du föreslår personen till. Du måste fråga personen om hen vill bli nominerad och hen behöver säga ja. Har hen inte tillfrågats blir förslaget bara ett namnförslag. Valberedningen bestämmer själva om de vill gå vidare med ett namnförslag.

Valberedningen har e-postadressen valberedning@stil.se.

Valberedningen för 2021 är:

  • Lotta Ottosson
  • Johan Björkvall
  • Annette Ranvik
Artikel uppdaterad:
2020.05.17