Yttranden

En del av STILs politiska arbete är att svara på remisser. Det betyder att vi lämnar våra synpunkter på förslag om exempelvis lagändringar. Vårt senaste svar är på regeringens förslag på ändringar i lagen om personlig assistans. STIL tycker de flesta förslagen är bra, men tycker att lagtexten om aktiviteter utanför hemmet måste ändras. Du hittar våra synpunkter i dockumentet nedan.

Artikel uppdaterad:
2020.11.13

Dokument