5

  Demonstrationer

  Demonstrationer eller manifestationer är när vi samlas fysiskt för att protestera mot något eller vill uppmärksamma en fråga. Det kan exempelvis arrangeras som demonstrationståg eller torgmöte. Det viktiga är inte alltid hur många vi är, utan att vi syns och hörs.

  Tips inför en manifestation eller demonstration

  • Budskap: Fundera innan på budskapet. Vad är syftet med manifestationen/demonstrationen? Ett tydligt budskap kommer underlätta planeringen och genomförandet.
  • Arbetsgrupp: Även mindre torgmöten och manifestationer innebär arbete. Då kan det vara bra att vara fler som hjälps åt. Att bilda en arbetsgrupp och fördela uppgifter och ansvar gör arbetet enklare och roligare. Bestäm vem som är kontaktperson för press/media.
  • Polistillstånd: För allmänna sammankomster som manifestationer och demonstrationer ska du söka polistillstånd. Vid ansökan om polistillstånd tänk på att uppge: Plats eller den sträcka demonstrationståget ska gå, tid och kontaktperson. Du hittar en länk till ansökan om polistillstånd längst ner på sidan. Vid själva manifestationen eller demonstrationen är det bra om någon är kontaktperson till polisen och är beredd på att svara på frågor
  • Informera: Sprid information om manifestationen eller demonstrationen på sociala medier och i olika nätverk. Affischera lokalt.
  • Press: Skicka ut pressmeddelande lokalt, till exempelvis lokaltidning radio och tv. Skriv kontaktuppgifter till den i arbetsgruppen som är kontaktperson för media. Denna person kan svara på frågor från media och är tillgänglig några dagar innan manifestationen och även under arrangemanget. Försök också hitta några deltagare som kan tänka sig att svara på frågor från media så ni kan hjälpa journalisten få intervjuer snabbt.
  • Funktionärer: Vid större demonstrationer kan det vara bra att  engagera funktionärer som kan bistå praktiskt  under demonstrationen.
  • Första hjälpen: Vid större demonstrationer kan det vara bra med personer på plats som kan första hjälpen. Ett tips är att ta kontakt med Röda Korset.
  • Ljud: De behövs en ljudanläggning även vid mindre demonstrationer. Hör till exempel med studieförbunden om möjligheten att låna en ljudanläggning. Det är bra om någon har ansvar för ljudet på plats. Det är även viktigt att testa ljudet i förväg.
  • Program: Se till att det finns ett program med hålltider, exempelvis talarlista och i vilken ordning olika moment ska ske.
  • Tillgänglighet: Tänk på att så många som möjligt ska kunna delta. Boka därför teckentolkning. STILs kontor kan hjälpa till med detta. Se till att tryckt material också finns på punktskrift.
  • Övrigt:
   • Slagord är bra att använda vid manifestationer och demonstrationer, dels för att synas och höra men även för att de som deltar ska känna sig peppade och delaktiga.
   • Plakat med manifestationens budskap är bra att använda. Då syns budskapet tydligt. De som deltar kan ta med sig egna plakat och arbetsgruppen kan även ordna en “Plakatverkstad” några dagar innan manifestationen. Det för att kunna dela ut plakat till deltagare.

   

  Länkar