2

  Träffa politiker

  Många politiker vet inte vad personlig assistans är och vad som är viktigt för oss som använder personlig assistans. Det är upp till oss se till att politiker får kunskap. Vi behöver påverka politiker hela tiden, inte bara när det är valår. Det kan faktiskt vara svårare att påverka politiker under ett valår.

  Det finns politiker i riksdagen, i kommunerna och i regionerna, och även i EU. Beslut om personlig assistans fattas ofta av riksdagsledamöter i riksdagen och av politiker i kommunen. Det är viktigt att vi är aktiva och träffar politiker på alla nivåer. Det visar på att frågan om assistans är viktig och kan skapa tryck i frågan inom olika politiska partier.

  En av STILs styrkor är att vi medlemmar bor över hela Sverige. Vi kan påverka politiker på flera olika sätt. Vi kan träffa dem i personliga möten eller skriva till dem med synpunkter.

  Det är lättast att få kontakt med politiker genom att titta på riksdagens, regioners och kommuners webbsidor. Det finns oftast listor med namn och kontaktuppgifter till politiker. Om du vill boka ett personligt möte med en politiker är det bra om du skriver ett personligt brev. Lättast är att mejla. Snart kommer du att kunna läsa ett exempel från två STIL-medlemmar på hur ett brev kan se ut.

  STIL har ett beslut om att vi inte driver påverkan mot Sverigedemokraterna. Det är styrelsen som har beslutat det, eftersom Sverigedemokraternas partiprogram inte går ihop med STILs stadgar. Om du ändå vill träffa Sverigedemokraterna gör du det som assistansanvändare utan att företräda STIL.

  Innan du träffar politiker är det bra att tänka på

  • Vilka är de viktigaste punkter eller frågor du vill ta upp och samtala om? Vad vill du att politikern får med sig efter mötet med dig?
  • Var ska ni träffas? Hemma hos dig, hos politikern eller på stan?
  • Kolla upp information om politikern innan ni träffas. Gör en sökning på internet och ta reda på vilka områden politikern har och är intresserad av, vilken ställning eller position hen har i partiet, vilka politiska forum hen deltar i. 
  • Leta aktivt efter nyckelpersoner i de politiska partierna som är från dina hemtrakter. 
  • Fundera på var du vill att assistenten är under mötet och hur assistenten ska agera om politikern frågar frågor.