STIL passar alla, barn som ungdom och vuxen. Det är för att vår modell bygger på självbestämmande och har fokus på dig, där du är i livet och hur du vill ha din assistans.

Det är viktigt att du som barn och ungdom blir lyssnad på. Det är viktigt att du som barn och ungdom får växa och känna att du har kontroll i ditt liv. Vi kallar det självbestämmande, alla människors rätt.

Om du väljer STIL som barn, kan du ha STIL hela livet. Vi förstår din resa, var du är och vilka utmaningar du kan ha. Vi stöttar dig hela vägen.

 

Artikel uppdaterad:
2022.11.18