Gör funktionsrättskonventionen till lag!

Personlig assistans är en mänsklig rättighet enligt artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikeln slår fast vår rätt till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen. Att försämra våra rättigheter är inte tillåtet enligt konventionen annat än i extrema undantagsfall.

År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Vi började tydligt märka av en förändring redan året innan. Barns rättigheter började tas på mycket större allvar än tidigare. Det är väldigt bra och gör det tydligt att konventioner behöver bli till lag innan något börjar hända på riktigt.

Aktion utanför riksdagen

STIL kräver att även funktionsrättskonventionen blir till lag. Regeringen kan inte välja att göra en konvention till lag och strunta i en annan. Hösten 2019 startade vi, tillsammans med organisationerna Marschen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter och Unga rörelsehindrade, en aktion för att driva igenom det. Vi samlades varje torsdag klockan 13 utanför riksdagen.

OBS! Aktionen har paus under pandemin, men vi återupptar den när smittoläget är under kontroll.

Tillsammans med vår syskonorganisation Independent Living Institute, ILI, och deras projekt Artikel 19 som verktyg arbetar vi också på flera sätt med funktionsrättskonventionen.

Läs mer om artikel 19

Skriften Rätten till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen handlar om artikel 19 i FN:s funktionsrättskonvention. STIL har skrivit den tillsammans med ILI. Artikel 19 är en radikal text om rättigheter för personer med normbrytande funktionalItet som är skriven av oss själva. Du hittar skriften här nedan.

Artikel uppdaterad:
2021.04.27

Dokument